ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 东北新闻网舆情监æŽ?/title><link href="css/dwzs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><link href="css/foucs.css" rel="stylesheet" /><script src="js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script><script src="js/jquery.foucs.js" type="text/javascript"></script><meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head><body><h1><a href="http://shuhuacn.net/">¸ßµÂ´úÀí,¸ßµÂ×Ü´úÀí</a></h1><div id="uekay1g81t" class="m0 disb f0 oh w1000"><img src="images/t1_r1_c3.jpg"/></div><div class="h29 m0" id="#zgjxs"> <div id="nav" class="w1000 m0"><span class="floatl"><a href="http://shuhuacn.net/" target="_blank" style="background:none" >网站首页</a></span><span class="floatr" style="line-height: 29px; padding-right:20px;">热线ï¼?24-31885632 传真ï¼?24-31885632</span></div></div><!-- 代码 开å§?--> <div id="main"> <div id="index_b_hero"> <div id="uekay1g81t" class="hero-wrap"> <ul class="heros clearfix"> <li class="hero"> <a title="第一张图的说æ˜?> <img src="images/1.jpg" class="thumb" /> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第二张图的说æ˜?> <img src="images/2.jpg" class="thumb"/> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第三张图的说æ˜?> <img src="images/3.jpg" class="thumb"/> </a> </li> </ul> </div> <div id="uekay1g81t" class="helper"> <div id="uekay1g81t" class="mask-left"> </div> <div id="uekay1g81t" class="mask-right"> </div> <a href="#" class="prev icon-arrow-a-left"></a> <a href="#" class="next icon-arrow-a-right"></a> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $.foucs({ direction: 'right' }); </script> <!-- 代码 结束 --> <div class="oh clearb" id="w960"><div id="uekay1g81t" class="w694 oh"><!--频道介绍 op--><div id="uekay1g81t" class="br1 w676"><h2><a><img src="images/t1_r8_c4.jpg" /></a></h2><div id="pdjs">东北新闻网舆情频道依托自主研发的舆情监控系统,对新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、微博、各大报纸电子版等进è¡?4小时不间断监控,对信息进行跟踪、分析、研判。为客户提供最快、最全、最准的舆情信息服务和权威、专业的舆情咨询服务ã€?</div></div><!--频道介绍 ed--><!--产品优势 op--><div id="uekay1g81t" class="br1 w676"><h2><a><img src="images/t1_r11_c4.jpg" /></a></h2><div id="cpys"><ul><a><li><img src="images/t1_r13_c5.jpg" /><h1>全媒体监æµ?/h1><p>新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、视频、微博、报纸电子版等,网络信息一网打尽ã€?/p></li></a><a><li><img src="images/t1_r13_c21.jpg" /><h1>数据分析</h1><p>对海量信息进行智能分析,筛查、归类,对关联信息进行统计、分析ã€?/p></li></a><a><li><img src="images/t1_r15_c16.jpg" /><h1>数据备份</h1><p>原始信息留存。所有舆情均提供快照功能,即使原网站信息删除,仍可浏览信息ã€?/p></li></a><a><li><img src="images/t1_r15_c6.jpg" /><h1>信息追踪</h1><p>对信息的传播源、传播途径和扩散点进行自动追踪ã€?/p></li></a><a><li><img src="images/t1_r13_c17.jpg" /><h1>及时预警</h1><p>第一时间多渠道进行信息预警,为客户及时应对潜在危险赢得时间ã€?/p></li></a><a><li><img src="images/t1_r15_c21.jpg" /><h1>7*24小时服务</h1><p>提供7*24小时实时监控服务,并随时回应客户需求ã€?/p></li></a></ul></div></div><!--产品优势 ed--><!--定制服务 op--><div id="uekay1g81t" class="br1 w676"><h2><a><img src="images/t1_r19_c4.jpg" /></a></h2><div id="dzfw"><ul><li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>定向监测</h1><p>提供可以满足客户定向需求的细化服务ã€?/p></span></li><li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>信息细化</h1><p>对信息来源、倾向性等进行归类、分析ã€?/p></span></li><li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情手机</h1><p>提供方便、快捷、安全的舆情接收载体ã€?/p></span></li><li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情报告</h1><p>用数据说话,定期分析舆情动态、走势ã€?/p></span></li></ul></div></div><!--定制服务 op--></div><div id="uekay1g81t" class="w248 oh"><!--网络舆情 op--><div id="uekay1g81t" class="br2 oh"><h1>网络舆情</h1><h4>· 什么是网络舆情</h4><p>网络舆情是网上流行的对社会问题不同看法的网络舆论,是社会舆论的一种表现形式,是通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点。其表现方式主要为:新闻、微博、BBS论坛、博客、播客、聚合新é—?RSS)、新闻跟帖及转帖等ã€?/p><h4>· 为什么要监控网络舆情</h4><p>网络舆情具有表达快捷、信息多元,方式互动等特征,由于网民可以随意发表言论,网络舆情具有无限次传播的潜能。网络舆论的形成往往非常迅速,一个热点的存在加上一种情绪化的意见,就可以成为点燃一片舆论的导火索。如果处理不当,极有可能诱发民众的不良情绪,形成对当事主体形象具有较强破坏力的负面舆论ã€?/p></div><!--网络舆情 ed--><!--舆情监控技æœ?op--><div id="uekay1g81t" class="br2 oh"><h1>舆情监控技æœ?/h1><div id="uekay1g81t" class="w212"><a><img src="images/ld.jpg" /><h3>漏斗模型</h3></a></div><div id="uekay1g81t" class="w212"><a><img src="images/lp.jpg" /><h3>舆情罗盘</h3></a></div></div><!--舆情监控技æœ?ed--><!--联系我们 op--><div id="uekay1g81t" class="br2 oh"><h1>联系我们</h1><h2>地址:沈阳市和平区和平南大街39å?9å±?/h2><h2>热线ï¼?24-31885632</h2><h2>传真ï¼?24-31885632</h2></div><!--联系我们 ed--></div></div> <div id="wei" class="m0">东北新闻网版权所有,未经授权ï¼?请勿转载或建立镜像,违者依法必究ã€?增值电信业务经营许可证 è¾½B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001</div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='lsp37'><p id='lsp37'><optgroup id='lsp37'></optgroup></p></q><form id='lsp37'></form><ol id='lsp37'><th id='lsp37'><legend id='lsp37'></legend></th><bdo id='lsp37'><optgroup id='lsp37'></optgroup></bdo></ol><dl id='lsp37'><tt id='lsp37'><tr id='lsp37'></tr></tt><address id='lsp37'><th id='lsp37'></th></address></dl><style id='lsp37'><dt id='lsp37'></dt><dir id='lsp37'></dir></style><dd id='lsp37'></dd><dl id='lsp37'><sup id='lsp37'></sup></dl><table id='lsp37'><p id='lsp37'><optgroup id='lsp37'><tbody id='lsp37'><p id='lsp37'><dir id='lsp37'><div id='lsp37'><center id='lsp37'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='lsp37'><abbr id='lsp37'><blockquote id='lsp37'><i id='lsp37'><select id='lsp37'><td id='lsp37'><u id='lsp37'><ol id='lsp37'></ol><big id='lsp37'><big id='lsp37'></big></big></u><pre id='lsp37'><kbd id='lsp37'></kbd></pre><del id='lsp37'></del></td><button id='lsp37'><noframes id='lsp37'><option id='lsp37'></option><select id='lsp37'><span id='lsp37'><form id='lsp37'></form></span><dd id='lsp37'></dd></select><dt id='lsp37'></dt></noframes><del id='lsp37'><noframes id='lsp37'></noframes></del></button><kbd id='lsp37'></kbd><form id='lsp37'></form><button id='lsp37'><noframes id='lsp37'><style id='lsp37'><big id='lsp37'><i id='lsp37'></i><tbody id='lsp37'></tbody></big></style><abbr id='lsp37'></abbr></noframes></button></select></i><li id='lsp37'></li></blockquote></abbr><address id='lsp37'></address></abbr><address id='lsp37'><sub id='lsp37'><big id='lsp37'><tt id='lsp37'><bdo id='lsp37'><acronym id='lsp37'></acronym></bdo><label id='lsp37'><abbr id='lsp37'></abbr><em id='lsp37'><pre id='lsp37'></pre><address id='lsp37'><small id='lsp37'></small></address></em></label><center id='lsp37'><span id='lsp37'><b id='lsp37'></b></span></center><option id='lsp37'><bdo id='lsp37'><select id='lsp37'><strong id='lsp37'><q id='lsp37'><sup id='lsp37'><abbr id='lsp37'></abbr></sup><p id='lsp37'></p></q><span id='lsp37'><tfoot id='lsp37'><ul id='lsp37'><div id='lsp37'><style id='lsp37'><dir id='lsp37'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='lsp37'><form id='lsp37'></form></q></span><noframes id='lsp37'><p id='lsp37'><sup id='lsp37'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='lsp37'></option><li id='lsp37'></li></big><strong id='lsp37'></strong></sub></address><ol id='lsp37'><font id='lsp37'></font><dl id='lsp37'></dl></ol><option id='lsp37'></option><th id='lsp37'></th><li id='lsp37'></li><center id='lsp37'><u id='lsp37'></u></center><del id='lsp37'></del><tfoot id='lsp37'></tfoot><p id='lsp37'><strike id='lsp37'></strike><fieldset id='lsp37'></fieldset></p><tr id='lsp37'><bdo id='lsp37'><ul id='lsp37'></ul></bdo></tr><th id='lsp37'><tfoot id='lsp37'><p id='lsp37'><thead id='lsp37'><dfn id='lsp37'></dfn></thead></p><strong id='lsp37'></strong><th id='lsp37'></th></tfoot></th><u id='lsp37'><blockquote id='lsp37'></blockquote></u><b id='lsp37'><address id='lsp37'></address></b><ins id='lsp37'><table id='lsp37'><strike id='lsp37'><tfoot id='lsp37'><ins id='lsp37'></ins></tfoot><strike id='lsp37'><small id='lsp37'><div id='lsp37'></div></small></strike></strike><optgroup id='lsp37'><big id='lsp37'><abbr id='lsp37'></abbr></big><kbd id='lsp37'><q id='lsp37'></q></kbd></optgroup></table><big id='lsp37'></big></ins><sub id='lsp37'></sub><q id='lsp37'><kbd id='lsp37'></kbd><dt id='lsp37'></dt></q><big id='lsp37'><pre id='lsp37'><code id='lsp37'></code><del id='lsp37'><fieldset id='lsp37'></fieldset></del><big id='lsp37'><dt id='lsp37'></dt></big><bdo id='lsp37'></bdo></pre></big><noscript id='lsp37'></noscript><acronym id='lsp37'></acronym><div id='lsp37'><tr id='lsp37'><b id='lsp37'></b></tr></div><dl id='lsp37'></dl><tbody id='lsp37'><p id='lsp37'><noframes id='lsp37'></noframes></p><u id='lsp37'></u></tbody><dt id='lsp37'></dt><dd id='lsp37'></dd><big id='lsp37'></big><pre id='lsp37'></pre><dir id='lsp37'><optgroup id='lsp37'><select id='lsp37'></select></optgroup></dir><font id='lsp37'><ol id='lsp37'><dir id='lsp37'><dl id='lsp37'></dl><thead id='lsp37'></thead></dir></ol></font><pre id='lsp37'><tr id='lsp37'><q id='lsp37'><fieldset id='lsp37'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='lsp37'><td id='lsp37'><strong id='lsp37'><style id='lsp37'><acronym id='lsp37'></acronym><pre id='lsp37'><pre id='lsp37'><dir id='lsp37'><label id='lsp37'><noframes id='lsp37'></noframes></label></dir><strike id='lsp37'></strike></pre></pre></style></strong><th id='lsp37'><dir id='lsp37'><dt id='lsp37'><b id='lsp37'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='lsp37'></sub><th id='lsp37'></th><legend id='lsp37'></legend><style id='lsp37'></style><i id='lsp37'></i><optgroup id='lsp37'></optgroup><noscript id='lsp37'><q id='lsp37'><tfoot id='lsp37'><td id='lsp37'><b id='lsp37'></b></td></tfoot><pre id='lsp37'><code id='lsp37'></code><del id='lsp37'><form id='lsp37'></form></del><address id='lsp37'></address></pre></q></noscript><dfn id='lsp37'></dfn><optgroup id='lsp37'></optgroup><address id='lsp37'><sub id='lsp37'></sub></address><abbr id='lsp37'><ul id='lsp37'><big id='lsp37'><tbody id='lsp37'><dir id='lsp37'><tfoot id='lsp37'></tfoot><abbr id='lsp37'><noscript id='lsp37'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='lsp37'></tr></big></ul></abbr><dl id='lsp37'></dl><div id='lsp37'></div><div id='lsp37'><ol id='lsp37'></ol></div><i id='lsp37'></i><i id='lsp37'><strong id='lsp37'><sup id='lsp37'></sup><span id='lsp37'><strong id='lsp37'></strong><strong id='lsp37'></strong></span><option id='lsp37'><noscript id='lsp37'></noscript></option></strong></i><abbr id='lsp37'></abbr><ul id='lsp37'></ul><bdo id='lsp37'><div id='lsp37'></div></bdo><pre id='lsp37'><fieldset id='lsp37'></fieldset></pre><dfn id='lsp37'></dfn><tr id='lsp37'><option id='lsp37'><kbd id='lsp37'></kbd><label id='lsp37'><strong id='lsp37'><font id='lsp37'></font></strong></label><ol id='lsp37'><code id='lsp37'><td id='lsp37'><strike id='lsp37'><blockquote id='lsp37'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='lsp37'></dt><sup id='lsp37'><q id='lsp37'><dd id='lsp37'><q id='lsp37'><del id='lsp37'><acronym id='lsp37'></acronym><tfoot id='lsp37'></tfoot><label id='lsp37'><strong id='lsp37'></strong></label><td id='lsp37'></td><ul id='lsp37'><select id='lsp37'><li id='lsp37'></li></select></ul><label id='lsp37'></label></del><tbody id='lsp37'></tbody><dt id='lsp37'></dt></q><small id='lsp37'><strike id='lsp37'></strike></small></dd></q><label id='lsp37'></label></sup></option><pre id='lsp37'><ins id='lsp37'><td id='lsp37'></td><sub id='lsp37'><optgroup id='lsp37'></optgroup></sub><center id='lsp37'><em id='lsp37'></em></center><acronym id='lsp37'></acronym></ins></pre></tr><tr id='lsp37'></tr><center id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody><tfoot id='lsp37'></tfoot></center><small id='lsp37'><th id='lsp37'></th></small><small id='lsp37'></small><em id='lsp37'></em><dfn id='lsp37'><dd id='lsp37'></dd></dfn><dl id='lsp37'><i id='lsp37'><td id='lsp37'><thead id='lsp37'></thead></td></i></dl><style id='lsp37'><th id='lsp37'><form id='lsp37'><span id='lsp37'><dl id='lsp37'><label id='lsp37'></label></dl><th id='lsp37'><li id='lsp37'><noscript id='lsp37'></noscript><tbody id='lsp37'></tbody><tbody id='lsp37'><form id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody><dd id='lsp37'><i id='lsp37'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='lsp37'><ol id='lsp37'><b id='lsp37'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='lsp37'><strong id='lsp37'></strong><label id='lsp37'><label id='lsp37'><tbody id='lsp37'><small id='lsp37'><noframes id='lsp37'></noframes><ul id='lsp37'></ul><b id='lsp37'></b></small></tbody></label><label id='lsp37'><code id='lsp37'></code><kbd id='lsp37'></kbd></label><u id='lsp37'><tt id='lsp37'></tt></u></label></tbody><dfn id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody></dfn><pre id='lsp37'><em id='lsp37'><option id='lsp37'><dt id='lsp37'></dt></option></em></pre><optgroup id='lsp37'><thead id='lsp37'></thead></optgroup><optgroup id='lsp37'></optgroup><optgroup id='lsp37'></optgroup><em id='lsp37'></em><address id='lsp37'></address><blockquote id='lsp37'><u id='lsp37'><style id='lsp37'><b id='lsp37'></b><thead id='lsp37'><style id='lsp37'><strong id='lsp37'><ol id='lsp37'></ol></strong></style><acronym id='lsp37'><del id='lsp37'><dd id='lsp37'></dd><bdo id='lsp37'><legend id='lsp37'><kbd id='lsp37'><address id='lsp37'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='lsp37'></tbody></style></u><label id='lsp37'><dt id='lsp37'></dt></label></blockquote><li id='lsp37'><dl id='lsp37'><noframes id='lsp37'><form id='lsp37'></form></noframes></dl></li><td id='lsp37'></td><blockquote id='lsp37'><th id='lsp37'><tr id='lsp37'></tr><code id='lsp37'><sup id='lsp37'><fieldset id='lsp37'></fieldset><code id='lsp37'></code><big id='lsp37'></big></sup></code></th></blockquote><select id='lsp37'><kbd id='lsp37'><sup id='lsp37'></sup><form id='lsp37'></form></kbd></select><big id='lsp37'></big><em id='lsp37'></em><sup id='lsp37'><b id='lsp37'></b><strong id='lsp37'></strong></sup><kbd id='lsp37'><ol id='lsp37'></ol></kbd><optgroup id='lsp37'><tt id='lsp37'><font id='lsp37'><td id='lsp37'></td></font></tt></optgroup><pre id='lsp37'><center id='lsp37'></center></pre><tt id='lsp37'></tt><big id='lsp37'><strike id='lsp37'><li id='lsp37'><kbd id='lsp37'></kbd></li><i id='lsp37'><blockquote id='lsp37'><label id='lsp37'><u id='lsp37'><ins id='lsp37'></ins><dfn id='lsp37'></dfn></u></label><noscript id='lsp37'><span id='lsp37'></span></noscript><td id='lsp37'></td><pre id='lsp37'><li id='lsp37'><td id='lsp37'><label id='lsp37'></label><pre id='lsp37'></pre></td></li></pre><small id='lsp37'></small></blockquote></i><b id='lsp37'><i id='lsp37'></i></b><td id='lsp37'><select id='lsp37'></select><table id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody></table><dt id='lsp37'><dd id='lsp37'></dd></dt></td></strike><strong id='lsp37'><sub id='lsp37'></sub><td id='lsp37'></td></strong></big><blockquote id='lsp37'></blockquote><small id='lsp37'></small><dir id='lsp37'></dir><tr id='lsp37'></tr><center id='lsp37'><u id='lsp37'></u></center><kbd id='lsp37'></kbd><select id='lsp37'><u id='lsp37'><p id='lsp37'><p id='lsp37'><em id='lsp37'><dfn id='lsp37'><table id='lsp37'><dl id='lsp37'></dl><center id='lsp37'></center></table></dfn><div id='lsp37'></div><small id='lsp37'></small></em></p></p><acronym id='lsp37'></acronym><u id='lsp37'></u><sup id='lsp37'><thead id='lsp37'><noscript id='lsp37'></noscript></thead></sup></u><ol id='lsp37'></ol><sub id='lsp37'></sub></select><address id='lsp37'></address><dl id='lsp37'><small id='lsp37'><ul id='lsp37'><optgroup id='lsp37'><em id='lsp37'></em></optgroup><tt id='lsp37'></tt><strike id='lsp37'></strike></ul><thead id='lsp37'><kbd id='lsp37'><kbd id='lsp37'></kbd><noframes id='lsp37'><bdo id='lsp37'><sup id='lsp37'><div id='lsp37'><bdo id='lsp37'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='lsp37'></label><strike id='lsp37'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='lsp37'></big><ins id='lsp37'><optgroup id='lsp37'></optgroup></ins><dl id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody></dl><dt id='lsp37'></dt><tr id='lsp37'><address id='lsp37'></address></tr><small id='lsp37'><font id='lsp37'></font></small><option id='lsp37'><thead id='lsp37'></thead><em id='lsp37'></em></option><tfoot id='lsp37'></tfoot><tbody id='lsp37'></tbody><li id='lsp37'></li><tbody id='lsp37'></tbody><address id='lsp37'></address><del id='lsp37'><big id='lsp37'><label id='lsp37'><code id='lsp37'><th id='lsp37'><legend id='lsp37'></legend><i id='lsp37'></i><form id='lsp37'></form></th></code></label></big><dd id='lsp37'><span id='lsp37'><abbr id='lsp37'></abbr></span></dd></del><ol id='lsp37'></ol><address id='lsp37'><sup id='lsp37'><acronym id='lsp37'></acronym></sup></address><blockquote id='lsp37'></blockquote><font id='lsp37'></font><optgroup id='lsp37'><bdo id='lsp37'></bdo><acronym id='lsp37'></acronym></optgroup><del id='lsp37'></del><code id='lsp37'><select id='lsp37'></select><td id='lsp37'></td></code><tfoot id='lsp37'></tfoot><kbd id='lsp37'><b id='lsp37'><style id='lsp37'><tbody id='lsp37'><tr id='lsp37'></tr><big id='lsp37'></big><ol id='lsp37'><u id='lsp37'><dfn id='lsp37'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='lsp37'><b id='lsp37'><ins id='lsp37'><tt id='lsp37'><b id='lsp37'><blockquote id='lsp37'><dir id='lsp37'></dir><label id='lsp37'><li id='lsp37'></li><i id='lsp37'></i><u id='lsp37'><tbody id='lsp37'></tbody></u></label><li id='lsp37'><tt id='lsp37'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='lsp37'><sub id='lsp37'><div id='lsp37'></div></sub></fieldset><acronym id='lsp37'><td id='lsp37'><form id='lsp37'></form></td><big id='lsp37'><dfn id='lsp37'><b id='lsp37'><address id='lsp37'></address></b><thead id='lsp37'><span id='lsp37'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='lsp37'></ul><tbody id='lsp37'><sup id='lsp37'><legend id='lsp37'><b id='lsp37'></b></legend></sup><legend id='lsp37'><sub id='lsp37'><ul id='lsp37'><b id='lsp37'><q id='lsp37'></q></b></ul><tfoot id='lsp37'></tfoot><ul id='lsp37'></ul><bdo id='lsp37'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='lsp37'><label id='lsp37'></label></dfn><em id='lsp37'><bdo id='lsp37'><ins id='lsp37'><dl id='lsp37'></dl></ins><pre id='lsp37'><p id='lsp37'></p><span id='lsp37'><tt id='lsp37'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>